Τι σας προσφέρει η euro coins

Η eurocoins σας προσφέρει πιστοποιημένα νομίσματα συλλεκτική αξίας τα οποία έρχονται στο χώρο σας σε ειδικά διαμορφωμένη διακριτική συσκευασία η οποία περιέχει το νόμισμά σας σφραγισμένο σε ειδική πλαστική θήκη με ολογράφημα το οποίο αποδεικνύει τη γνησιότητα του.

Στην περίπτωση που ανοιχτεί η θήκη, οποιαδήποτε συλλεκτική αξία δυστυχώς χάνεται.

Η εκτίμηση των νομισμάτων γίνεται με βάση την ποιότητα τους καθώς και άλλα διάφορα χαρακτηριστικά όπως είναι η σπανιότητα τους η κατάσταση τους καθώς και το πόσα τεμάχια που έχουν κυκλοφορήσει.

(0)